PN-EN ISO 3104:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3104:2004 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej

Zakres

Określono procedurę oznaczania lepkości kinematycznej ciekłych przetworów naftowych, przezroczystych i nieprzezroczystych polegającą na pomiarze czasu przepływu określonej objętości cieczy przez kapilarę wywzorcowanego szklanego lepkościomierza. Podano odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania i przygotowania próbek, wykonanie oznaczenia, interpretację oraz przedstawienie wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3104:2002 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 13-04-2004
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 3104:1996 [IDT], EN ISO 3104:1996/AC:1999 [IDT], ISO 3104:1994 [IDT], ISO 3104:1994/Cor 1:1997 [IDT]
Zastępuje PN-C-04011:1981 - wersja polska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3104:2004 - wersja polska