PN-EN ISO 28721-3:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 3: Odporność na szok termiczny

Zakres

Określono wymagania dotyczące odporności na szok termiczny oraz procedury ogrzewania i chłodzenia dla aparatury emaliowanej, jej części, wyposażenia dodatkowego i rur stosowanych głównie jako wyposażenie w procesach technologicznych w zakładach chemicznych. Graniczne odporności na szok termiczny przedstawiono na diagramach. W przypadku stali emaliowanych, rozróżnia się szok termiczny od strony emalii (wywołany po załadowaniu aparatury) i szok termiczny od strony stali (wywołany przez ogrzewanie lub chłodzenie aparatury). Zakres stosowania od - 25 °C do + 230 °C. Dotyczy jedynie emaliowanych niestopowych i niskostopowych stali węglowych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28721-3:2011 - wersja angielska
Tytuł Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 3: Odporność na szok termiczny
Data publikacji 20-05-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 28721-3:2011 [IDT], ISO 28721-3:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15159-3:2006 - wersja angielska
ICS 25.220.50