PN-EN ISO 28460:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Łączniki statku z nabrzeżem i działania portu

Zakres

Wyszczególniono co jest wymagane przez statek, terminal i zapewniających obsługę portu w celu zapewnienia bezpiecznego przeładunku jego ładunku. Stosuje się wyłącznie do konwencjonalnych terminali LNG na wybrzeżu, obsługi metanowców zaangażowanych w handel międzynarodowy. Podano definicje 20 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 28460:2011/Ap1:2013-03E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 28460:2011 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Łączniki statku z nabrzeżem i działania portu
Data publikacji 11-02-2011
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN ISO 28460:2010 [IDT], ISO 28460:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1532:2007 - wersja polska
ICS 75.200
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 28460:2011/Ap1:2013-03E