PN-EN ISO 28300:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 28300:2011 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Odpowietrzanie zbiorników magazynowych będących pod ciśnieniem atmosferycznym i niskociśnieniowych

Zakres

Podano wymagania dotyczące odpowietrzania nadziemnych zbiorników magazynowych ropy naftowej, nadziemnych i podziemnych chłodzonych zbiorników magazynowych zaprojektowanych do pracy pod ciśnieniem od próżni do 15 psig w warunkach normalnych i w stanie zagrożenia. Podano 22 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 28300:2008/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 28300:2008 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Odpowietrzanie zbiorników magazynowych będących pod ciśnieniem atmosferycznym i niskociśnieniowych
Data publikacji 06-10-2008
Data wycofania 01-08-2011
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 28300:2008 [IDT], ISO 28300:2008 [IDT]
ICS 75.180.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 28300:2011 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 28300:2008/AC:2010E