PN-EN ISO 23936-2:2012 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały niemetalowe kontaktujące się z mediami używanymi podczas wydobywania ropy i gazu -- Część 2: Elastomery

Zakres

W ISO 23936 opisano ogólne zasady oraz podano wymagania i zalecenia dotyczące doboru i kwalifikacji materiałów niemetalowych używanych w urządzeniach eksploatowanych w warunkach charakterystycznych dla występujących podczas wydobywania ropy i gazu, w przypadku gdy awaria takiego urządzenia może stwarzać zagrożenie dla pracownika i bezpieczeństwa powszechnego lub zagrożenie środowiska. Materiały te mogą być wykorzystane przy zapobieganiu awarii samego wyposażenia. Pomagają one w spełnieniu wymagań dotyczących materiałów konstrukcyjnych podanych w odpowiednich przepisach konstrukcyjnych, normach oraz regulacjach, ale nie zastępują tych materiałów.
W niniejszej części ISO 23936 podano wymagania i procedury w celu kwalifikacji materiałów elastomerowych używanych w wyposażeniu do eksploatacji ropy i gazu.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23936-2:2012 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały niemetalowe kontaktujące się z mediami używanymi podczas wydobywania ropy i gazu -- Część 2: Elastomery
Data publikacji 17-04-2015
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 23936-2:2011 [IDT], ISO 23936-2:2011 [IDT]
ICS 75.180.01