PN-EN ISO 23875:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Górnictwo -- Systemy kontroli jakości powietrza dla osłon operatorów -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania eksploatacyjne i projektowe dla systemów kontroli jakości powietrza dla osłon operatorów i ich urządzeń monitorujących. Specyfikacje projektowe są uniwersalne w ich zastosowaniu i nie uwzględniają konkretnych środowisk górniczych. Mają one spełniać określone parametry zarówno ciśnienia, jak i stężenia respirabilnych cząstek stałych i dwutlenku węgla. W dokumencie tym określono również metody badań służące do oceny takich parametrów oraz podano instrukcje obsługi i serwisowania. Przedstawiono zalecenia dotyczące integracji operacyjnej systemu kontroli jakości powietrza.
Gazy i opary, które mogą stanowić zagrożenie w środowisku pracy poza osłoną operatora, są wyłączone z tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23875:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Górnictwo -- Systemy kontroli jakości powietrza dla osłon operatorów -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań
Data publikacji 06-09-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Wprowadza EN ISO 23875:2022 [IDT], ISO 23875:2021 [IDT]
ICS 13.040.30, 73.020