PN-EN ISO 23632:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Armatura przemysłowa -- Badania walidacyjne konstrukcji armatury

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i kryteria odbioru dotyczące badań typu, zgodnie z warunkami projektowymi, metalowych przepustnic i zaworów kulowych stosowanych do zamknięcia przepływu medium we wszystkich zastosowaniach przemysłowych i służące do walidacji konstrukcji wyrobu przez okres 205 cykli.
Niniejszy dokument nie dotyczy badania urządzeń zabezpieczających, zaworów regulacyjnych, zaworów z tworzyw termoplastycznych oraz zaworów służących do zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi oraz zaworów do ścieków (np. norma wieloczęściowa EN 1074).
Niniejszy dokument określa procedurę rozszerzenia kwalifikacji badanej armatury na nieprzebadane wielkości i oznaczenia ciśnieniowe wyrobów z tego samego asortymentu.
Celem niniejszych badań typu jest sprawdzenie prawidłowości działania gniazda zaworów w ramach podanej przez producenta wartości znamionowej ciśnienia/temperatury w dostarczonej przez producenta dokumentacji technicznej wyrobu. Niniejsze badania typu pozwalają na sprawdzenie wymagań dotyczących momentu obrotowego oraz maksymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego trzpienia (MAST), zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.
Niniejsze badania typu potwierdzają trwałość działania gniazda zaworów i momentu obrotowego podczas wykonywania cykli mechanicznych i termicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23632:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Badania walidacyjne konstrukcji armatury
Data publikacji 30-03-2023
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN ISO 23632:2022 [IDT], ISO 23632:2021 [IDT]
ICS 23.060.01