PN-EN ISO 23322:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie rozpuszczalników w wyrobach lakierowych zawierających wyłącznie rozpuszczalniki organiczne -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania składu jakościowego i ilościowego rozpuszczalników zawartych w produkcie metodą chromatografii gazowej. Metoda ma zastosowanie do wyrobów lakierowych zawierających wyłącznie rozpuszczalniki organiczne (nazywanych ogólnie konwencjonalnymi wyrobami lakierowymi) oraz roztworów substancji błonotwórczych i dyspersji niewodnych zawierających wyłącznie rozpuszczalniki organiczne.
Metoda określona w niniejszym dokumencie nie ma zastosowania do oznaczania zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i półlotnych związków organicznych (SVOC).
UWAGA W celu oznaczenia VOC i SVOC, patrz ISO 11890-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23322:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie rozpuszczalników w wyrobach lakierowych zawierających wyłącznie rozpuszczalniki organiczne -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 01-06-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 23322:2021 [IDT], ISO 23322:2021 [IDT]
ICS 87.040, 87.060.30