PN-EN ISO 22518:2021-06 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych wyrobach lakierowych -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono sposób oznaczania rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych farbach i lakierach, roztworach substancji błonotwórczej, emulsjach i dyspersjach metodą chromatografii gazowej.
Pojedyncze składniki, których zawartość wynosi powyżej 0,02 % (ułamek masowy), mogą być oznaczane ilościowo z precyzją podaną w Rozdziale 13.
Metoda określona w niniejszym dokumencie nie ma zastosowania do oznaczania zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i półlotnych związków organicznych (SVOC).
UWAGA Oznaczanie VOC i SVOC, patrz ISO 11890-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22518:2021-06 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych wyrobach lakierowych -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 10-08-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 22518:2020 [IDT], ISO 22518:2019 [IDT]
ICS 87.040