PN-EN ISO 21416:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania i wytyczne w zakresie praktyk uwzględniających utrzymanie równowagi ekologicznej w nurkowaniu rekreacyjnym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla świadczących usługi w odniesieniu do odpowiedzialnych praktyk w zakresie dostarczania tych usług.
Niniejszy dokument dotyczy aktywności związanych z nurkowaniem rekreacyjnym, ale nie ogranicza się do tego tematu, na przykład.:
- nurkowania z akwalungiem,
- nurkowania z fajką,
- swobodnego nurkowania (nurkowanie na wstrzymanym oddechu).
Ponadto w dokumencie tym podano wytyczne dla wszystkich grup zainteresowanych angażujących się w aktywności związane z nurkowaniem rekreacyjnym, które odnoszą się do dobrych praktyk mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko wodne i zoptymalizowanie pozytywnych efektów.
UWAGA W niniejszym dokumencie termin „wodny" odnosi się do wszystkich zbiorników wodnych.
Niniejszy dokument pomaga zainteresowanym grupom zidentyfikować i porównać świadczących usługi, którzy stosują dobre praktyki w aspekcie środowiskowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21416:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania i wytyczne w zakresie praktyk uwzględniających utrzymanie równowagi ekologicznej w nurkowaniu rekreacyjnym
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN ISO 21416:2019 [IDT], ISO 21416:2019 [IDT]
ICS 03.080.30, 13.020.20, 03.200.99