PN-EN ISO 21363:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Nanotechnologie -- Pomiary rozkładu wielkości i kształtu cząstek metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej

Zakres

Niniejszy dokument określa sposób pozyskiwania, pomiaru i analizy obrazów z transmisyjnego mikroskopu elektronowego w celu uzyskania rozkładów wielkości i kształtu cząstek w nanoskali.
Dokument ten ma szerokie zastosowanie do nanoobiektów, jak również do cząstek o rozmiarach większych niż 100 nm. Dokładny zakres roboczy metody zależy od wymaganej niepewności oraz od wydajności transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Elementy te mogą być oceniane zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21363:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Nanotechnologie -- Pomiary rozkładu wielkości i kształtu cząstek metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej
Data publikacji 27-06-2022
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SNI, Sektor Nanotechnologii i Innowacji
Organ Techniczny KT 314, Nanotechnologii
Wprowadza EN ISO 21363:2022 [IDT], ISO 21363:2020 [IDT]
ICS 07.120