PN-EN ISO 21090:2011 - wersja polska

Bez VAT: 259,00  PLN Z VAT: 318,57  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Typy danych dostosowane do wymiany informacji

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej: podano zestaw definicji typów danych dostosowanych do prezentacji i wymiany podstawowych pojęć, które są powszechnie spotykane w środowisku opieki zdrowotnej w celu wymiany informacji; określono związane z ochroną zdrowia zbiory typów danych odpowiednich do zastosowania w wielu środowiskach związanych z ochroną zdrowia; zadeklarowano znaczenie tych typów danych dzięki zastosowaniu terminologii, notacji i typów danych zdefiniowanych w ISO/IEC 11404, rozszerzono zestaw typów danych o zdefiniowane w niniejszej normie; zapewniono definicje UML tych samych typów danych przez zastosowanie terminologii, notacji i typów zdefiniowanych w ujednoliconym języku modelowania (UML) wersja 2.0; określono XML (rozszerzony język znaczników) oparty na reprezentacji tych typów danych. Wymagania, które leżą u podstaw zakresu, odzwierciedlają różnorodność asortymentu wymagań zebranych przede wszystkim z HL7, wersja 3 i ISO/IEC 11404 oraz z CEN/TS 14796, ISO 13606 (wszystkie części) i ostatnie ISO w typach danych ochrony zdrowia. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest praktycznym i użytecznym wkładem w wewnętrzną konstrukcję systemów informacyjnych ochrony zdrowia, ale jest przeznaczona do stosowania przede wszystkim przy określaniu zewnętrznych interfejsów lub komunikatów wspierających komunikację między nimi

* wymagane pola

Bez VAT: 259,00  PLN Z VAT: 318,57  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21090:2011 - wersja polska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Typy danych dostosowane do wymiany informacji
Data publikacji 19-03-2013
Liczba stron 200
Grupa cenowa XD
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza ISO 21090:2011 [IDT], EN ISO 21090:2011 [IDT]
ICS 35.240.80