PN-EN ISO 21012:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zbiorniki kriogeniczne -- Przewody elastyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji, badania typu i badań produkcyjnych oraz znakowania nieizolowanych kriogenicznych przewodów elastycznych, stosowanych do przenoszenia płynów kriogenicznych w następującym zakresie warunków pracy:
- temperatura robocza: od -270 °C do +65 °C;
- wymiar nominalny (DN): od 10 do 100.
Armatura łącząca dla montażu dowolnej złączki jest objęta zakresem niniejszego dokumentu, choć złączki są przedmiotem innych norm.
W zamierzeniu przewód elastyczny powinien być zaprojektowany i przebadany dla ogólnie przyjętego ciśnienia znamionowego, tj. co najmniej PR 40. Przewody elastyczne mogą być następnie wybierane z PR równym lub większym niż maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS) urządzenia, do którego są stosowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21012:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki kriogeniczne -- Przewody elastyczne
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 21012:2018 [IDT], ISO 21012:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12434:2003 - wersja polska
ICS 23.020.40, 83.140.40