PN-EN ISO 19906:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 456,60  PLN Z VAT: 561,62  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Arktyczne konstrukcje morskie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania oraz podano zalecenia i wskazówki dla projektowania, budowy, transportu, instalowania i likwidacji konstrukcji morskich związanych z czynnościami przemysłu naftowego i gazowniczego w rejonach arktycznych i zimnych. Uznano, ze odniesienie do rejonów arktycznych i zimnych w niniejszym dokumencie zawiera zarówno lokalizacje arktyczne jak i inne charakteryzujące się niskimi temperaturami otoczenia i obecnością lub jej możliwością na morzu lodu, gór lodowych, warunków zamarzania, stałej pokrywy śnieżnej i/lub wiecznej zmarzliny.
Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie, że całe budowle, włączając konstrukcje pomocnicze, konstrukcje nadpokładowe, kadłuby pływających statków produkcyjnych, fundamenty i układy cumownicze, w rejonach arktycznych i zimnych zapewniają odpowiedni poziom niezawodności w odniesieniu do bezpieczeństwa personelu, ochrony środowiska i wartości urządzeń. Wartość zawiera wartość dla właściciela, dla przemysłu i ogólnie dla społeczeństwa.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących działania, utrzymania, kontroli bieżącej obsługi lub napraw budowli w rejonach arktycznych i zimnych, dopóki strategia projektu nie narzuci specjalnych wymagań, takich jak zarządzanie lodem (IM) w celu zmniejszenia oddziaływania lodu.
Przepisy dotyczące eksploatacji, konserwacji, kontroli okresu użytkowania i naprawy jednostek mobilnych podano w ISO 19905-1 i ISO 19905-3, uzupełnione przepisami dotyczącymi oddziaływań lodowych i IM w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wyposażenia mechanicznego, procesowego i elektrycznego lub jakiegokolwiek specjalnego wyposażenia procesowego związanego z działaniami w rejonach arktycznych i zimnych z wyjątkiem, tak dalece jak to jest konieczne dla budowli w celu bezpiecznego utrzymania działań spowodowanych przez instalację, obudowę i działające wyposażenie. Niniejszy dokument dotyczy wyposażenia stosowanego do pozycjonowania i odłączania konstrukcji pływających (patrz Rozdział 13).

* wymagane pola

Bez VAT: 456,60  PLN Z VAT: 561,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19906:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Arktyczne konstrukcje morskie
Data publikacji 06-12-2019
Liczba stron 566
Grupa cenowa XL
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19906:2019 [IDT], ISO 19906:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19906:2011 - wersja angielska
ICS 75.180.10