PN-EN ISO 19905-3:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Ocena dostosowania mobilnych urządzeń morskich do warunków miejscowych -- Część 3: Jednostka pływająca

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne dla właściwej dla terenu oceny mobilnych pływających jednostek do stosowania w przemysłach naftowym i gazowniczym. Odnoszą się one do fazy instalowania na właściwym terenie mobilnych jednostek pływających obsługiwanych przez ludzi bez możliwości ewakuacji, obsługiwanych przez ludzi z możliwością ewakuacji i bez obsługi ludzi.
Niniejszy dokument odnosi się do mobilnych jednostek pływających, które są jednokadłubowe (np. jednostki o kształcie statku lub barki); kolumnowe stabilizowane, powszechnie określano jako połowicznie zanurzone lub inne o kształcie statku (np. o kształcie walcowym, stożkowym). Nie ma natomiast zastosowania do platform cięgnowych. Utrzymywanie pozycji może być zapewnione przez układ cumowniczy, układ cumowniczy wspomagany sterem strumieniowym lub pozycjonowanie dynamiczne. Funkcja jednostki może być szeroka, łącznie z wierceniem, barkami pływającymi, wspieranie przetargów itd. W sytuacjach, gdzie produkowane są węglowodory mogą występować dodatkowe wymagania.
Wymagania niniejszego dokumentu mają zastosowanie do układu kadłuba i pozycjonowania dla wszystkich typów jednostek mobilnych. Aktywne właściwe wymagania wytycznych działania mogą być modyfikowane aby były odpowiednie do ocenianej sytuacji.
Niniejszy dokument nie odnosi się do wszystkich względów terenu i pewne szczególne lokalizacje mogą wymagać dodatkowej oceny.
Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do mobilnych jednostek pływających, które są konstrukcyjnie bezpieczne i odpowiednio utrzymywane, co jest zazwyczaj wykazywane przez posiadanie ważnego certyfikatu klasyfikacyjnego RCS.
Niniejszy dokument nie dotyczy projektu, transportu do i z terenu lub instalowanie i usunięcia z terenu.
Niniejszy dokument ustala wymagania dla ocen właściwych dla terenu, lecz na ogół opiera się na innych dokumentach w celu dostarczenia szczegółów jak oceny mają być podejmowane. Ogólnie:
— ISO 19901-7 odnosi się do oceny układu pozycjonowania;
— ISO 19904-1 odnosi się do określenia oddziaływania warunków metaoceanu na jednostkę;
— ISO 19906 odnosi się do regionów arktycznych i zimnych;
— konstrukcja kadłuba i prześwit są oceniane przez zastosowanie porównania pomiędzy właściwych dla terenu warunków metaoceanu i jego warunków projektowych, jak ustalono w podręczniku zatwierdzonych działań RCS;
— ISO 13624-1 i ISO/TR 13624-2 [1] odnoszą się do oceny morskiego raizera ruchomych jednostek wiertniczych. Mogą być stosowane równoważne alternatywne metodologie;
— IMCA M 220[5] odnosi się do opracowania wytycznych czynności właściwych działań. Mogą być stosowane uzgodnione alternatywne metodologie.
UWAGA 1 Zakres ISO 19904-1 szczególnie określa, że jej wymagania nie dotyczą jednostek ruchomych, lecz może być stosowana podana metodologia do oceny oddziaływania metaoceanu.
UWAGA 2 Reguły RCS i kodeks [4] IMO MODU podaje wytyczne do projektowania i ogólnego działania ruchomych jednostek pływających.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19905-3:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Ocena dostosowania mobilnych urządzeń morskich do warunków miejscowych -- Część 3: Jednostka pływająca
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19905-3:2019 [IDT], ISO 19905-3:2017 [IDT]
ICS 75.180.10