PN-EN ISO 19904-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Pływające konstrukcje morskie -- Część 1: Konstrukcje walcowe o kształcie statku, częściowo zanurzalne, kolumnowe i o płytkim zanurzeniu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania i wytyczne do projektu konstrukcyjnego i/lub oceny pływających platform morskich stosowanych w przemysłach naftowym i gazowniczym do utrzymania następujących funkcji:
- wydobywanie;
- magazynowanie i/lub wyładowanie;
- wiercenie i wydobywanie;
- wydobywanie, magazynowanie i wyładowanie;
- wiercenie, wydobywanie, magazynowanie i wyładowanie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do systemów konstrukcyjnych mobilnych jednostek morskich (MOUs). Zaliczamy do nich, między innymi:
- konstrukcje pływające pierwotnie przewidziane do prowadzenia wiercenia i/lub czynności interwencyjnych w otworach (często odnoszonych się do jednostek typu MODU), nawet gdy są stosowane do przedłużonego testowania odwiertów;
- konstrukcje pływające stosowane do prac konstrukcyjnych morskich (np. barki dźwigowe lub barki do układania rurociągów), dla tymczasowych lub stałych morskich pomieszczeń mieszkalnych (floatels), lub do transportu wyposażenia lub produktów (np. barki transportowe, barki ładunkowe), dla których odniesienia konstrukcyjne są przeprowadzone w stosunku do przepisów właściwego uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego (RCS).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich stopni cyklów życia określonych powyżej konstrukcji, takich jak:
- projekt, budowa i instalowanie nowych konstrukcji, włączając wymagania w stosunku do kontroli, zarządzania integralnością i przyszłym usunięciem,
- zarządzanie integralnością konstrukcji obejmującą kontrolę i ocenę konstrukcji w trakcie działania, oraz
- przekształcenie konstrukcji do różnorodnego zastosowania (np. zbiornikowiec przekształcony w platformę wydobywczą) lub ponowne wykorzystanie w różnych lokalizacjach.
Następujące rodzaje pływających konstrukcji są wprost brane pod uwagę w stosunku do niniejszego dokumentu:
a) konstrukcje w kształcie statku i barki;
b) częściowo zanurzone;
c) platformy kolumnowe;
d) konstrukcje walcowe o płytkim zanurzeniu.
W dodatku do wymienionych powyżej rodzajach konstrukcji, niniejszy dokument obejmuje pozostałe pływające platformy przeznaczone do wykonywania powyższych funkcji, zawierające częściowo zanurzone pływające kadłuby wykonane z wszelkich kombinacji płaskich i przestrzennych ramowych części składowych i stosowanych w powiązaniu z systemami pozycjonującymi objętymi przez ISO19901-7. Te pozostałe konstrukcje mogą mieć duży zakres różnorodności pod względem geometrii i form konstrukcji i zatem mogą być objęte tylko częściowo wymaganiami niniejszego dokumentu. W pozostałych przypadkach szczególne wymagania określone w niniejszym dokumencie mogą okazać się jako nie mające zastosowania do wszystkich części projektowanej konstrukcji.
W powyższych przypadkach, zgodność z niniejszym dokumentem wymaga, aby projekt oparty był na jego podstawowych zasadach i osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa równoważnego, lub wyższego w stosunku do poziomu zawartego w nim.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do stalowych konstrukcji pływających. Jednakże, udokumentowane tutaj zasady są uważane za mające zazwyczaj zastosowanie do konstrukcji wytwarzanych z materiałów innych niż stal.

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19904-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Pływające konstrukcje morskie -- Część 1: Konstrukcje walcowe o kształcie statku, częściowo zanurzalne, kolumnowe i o płytkim zanurzeniu
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 220
Grupa cenowa XE
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19904-1:2019 [IDT], ISO 19904-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19904-1:2006 - wersja angielska
ICS 75.180.10