PN-EN ISO 19900:2019-09 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne i zalecenia dotyczące projektowania i oceny konstrukcji przybrzeżnych (stałych) i pływających (ruchomych).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich faz istnienia konstrukcji, włączając:
— kolejne stadia budowy konstrukcji (tj. wytwarzania, transportu i montażu);
— jej działania na miejscu budowy, łącznie z działaniem i modyfikacją podczas jej planowanego istnienia i wszelkiego przedłużania tego istnienia;
— jej likwidację i usunięcie.
W niniejszym dokumencie zawarto wymagania ogólne i zalecenia dotyczące zarówno projektowania nowych konstrukcji budowlanych, jak i zarządzania integralnością strukturalną oraz oceny istniejących konstrukcji.
Niniejszy dokument nie dotyczy systemów podmorskich i rajzera ani systemów rurociągów.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19900:2019-09 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich
Data publikacji 16-09-2019
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19900:2019 [IDT], ISO 19900:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19900:2014-03 - wersja angielska
ICS 75.180.10