PN-EN ISO 19345-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy transportu rurociągami -- Specyfikacja zarządzania integralnością rurociągu -- Część 2: Zarządzanie integralnością w pełnym cyklu życia rurociągu morskiego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano zalecenia dla zarządzania integralnością rurociągu podczas projektowania, budowy, odbioru, użytkowania, utrzymania i wyłączenia z użytkowania.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do rurociągu morskiego do przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego. Ma on zastosowanie do sztywnych rurociągów stalowych. Nie stosuje się go do rurociągów giętkich, dynamicznych rur wznośnych lub rur wykonywanych z innych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym.
UWAGA 1 System rurociągu morskiego rozciąga się do:
- pierwszego zaworu, kołnierza lub połączenia ponad wodą na platformie lub podmorskiego łącznika mechanicznego z konstrukcją podmorską (np. kolektor lub dynamiczna rura wznośna);
- punktu połączenia do morskiej instalacji (np. kolektory rurowe są wyłączone);
- pierwszego zaworu, kołnierza lub połączenia izolującego na brzegu, jeżeli nie jest inaczej podane przez prawodawstwo obowiązujące na lądzie.
UWAGA 2 Wymienione powyżej części składowe (zawór, kołnierz, połączenie, złącze izolujące) zawierają także jakiekolwiek wstawki rury np. system rurociągu morskiego rozciąga się do spawu za wstawką rury.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19345-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy transportu rurociągami -- Specyfikacja zarządzania integralnością rurociągu -- Część 2: Zarządzanie integralnością w pełnym cyklu życia rurociągu morskiego
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19345-2:2019 [IDT], ISO 19345-2:2019 [IDT]
ICS 75.200