PN-EN ISO 19160-2:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Adresowanie -- Część 2: Przypisywanie i utrzymywanie adresów obiektów w świecie fizycznym

Zakres

Niniejszy dokument koncentruje się na przypisywaniu i utrzymywaniu adresów, które umożliwiają jednoznaczne określenie obiektu w świecie fizycznym do celów identyfikacji i lokalizacji w kontekście administracji publicznej i świadczenia usług publicznych. Podczas przypisywania adres jest najpierw kojarzony z określonym obiektem w świecie fizycznym. Podczas utrzymania adres może ulegać zmianie, na przykład jest ponownie przypisywany do innego obiektu, jeden lub więcej składników adresu są modyfikowane (np. zmiana nazwy ulicy) lub adres jest usuwany, gdy nie jest już używany.
W niniejszym dokumencie określono:
a) dobre praktyki przypisywania i utrzymywania adresów i danych adresowych
oraz
b) ramy zarządzania przydzielaniem i utrzymywaniem adresów i danych adresowych.
Bardzo często samorządy lokalne (np. gminy) otrzymują mandat na planowanie, wdrażanie, ocenę i bieżące utrzymanie adresów, i nieraz są one wspierane przez inne organizacje, takie jak agencje rządowe, w tym urzędy pocztowe, firmy sektora prywatnego oraz organizacje krajowe lub regionalne. Niniejszy dokument może być wykorzystywany przez wszystkie organizacje, które są zainteresowane, odgrywają rolę lub są odpowiedzialne za przydzielanie i utrzymywanie adresów, a do ich zadań należy np.:
- opracowywanie ustawodawstwa, polityki lub przepisów dotyczących adresowania;
- ułatwianie i koordynowanie nadawania nazw składnikom adresu (częściom składowym adresu) oraz ogłaszanie i przekazywanie tych nazw;
- instalowanie znaków składowych adresu w świecie fizycznym;
- projektowanie i wdrażanie procesów biznesowych związanych z przydzielaniem i utrzymywaniem adresów;
- projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie dostępu do danych adresowych;
- opracowywanie oprogramowania w celu ułatwienia powyższych działań oraz
- korzystanie z adresów.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19160-2:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Adresowanie -- Część 2: Przypisywanie i utrzymywanie adresów obiektów w świecie fizycznym
Data publikacji 23-04-2024
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 297, Informacji Geograficznej
Wprowadza EN ISO 19160-2:2023 [IDT], ISO 19160-2:2023 [IDT]
ICS 03.240, 35.240.70