PN-EN ISO 19011:2012 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2012 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

Zakres

Podano wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, w tym zasad auditowania, zarządzania programami auditów, prowadzenia auditów systemów zarządzania, jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces auditowania, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie programem auditów, auditorów i zespołów auditujących. Norma może mieć zastosowanie do wszystkich organizacji potrzebujących przeprowadzać audity wewnętrzne lub zewnętrzne systemów zarządzania lub zarządzać programem auditów. Zastosowanie normy do innych rodzajów auditów jest możliwe pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebne specyficzne kompetencje

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19011:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
Data publikacji 23-02-2012
Data wycofania 29-11-2012
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO 19011:2011 [IDT], ISO 19011:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2012 - wersja polska