PN-EN ISO 18608:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze otoczenia przy ciśnieniu atmosferycznym powietrza -- Oznaczanie odporności na propagację pęknięć za pomocą badania wrażliwości na obecność karbu

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę klasyfikacji materiałów kompozytowych z osnową ceramiczną (CMC) ze względu na ich wrażliwość na propagację pęknięć za pomocą badania rozciągania na próbkach z karbem o różnych głębokościach karbów. Można wyróżnić dwie klasy materiałów kompozytowych z osnową ceramiczną: materiały, których wytrzymałość jest wrażliwa na obecność karbu oraz materiały, których wytrzymałość nie ulega zmianie. W przypadku materiałów wrażliwych dokument ten ustala metodę oznaczania równoważnej odporności na pękanie.
Parametr Keq jest definiowany jako odporność na pękanie jednorodnego materiału, który wykazuje taką samą wrażliwość na propagację pęknięć jak rozważany materiał kompozytowy z osnową ceramiczną. Definicja parametru Keq daje możliwość porównania materiałów kompozytowych z osnową ceramiczną z innymi materiałami pod względem wrażliwości na propagację pęknięć.
W przypadku materiałów niewrażliwych na karb koncepcja Keq nie ma zastosowania.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich materiałów kompozytowych z osnową ceramiczną ze wzmocnieniem z włókien ciągłych, jednokierunkowym (1 D), dwukierunkowym (2 D) i trójkierunkowym (x D, przy czym 2 < x ≤ 3), obciążonych wzdłuż jednej głównej osi zbrojenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18608:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze otoczenia przy ciśnieniu atmosferycznym powietrza -- Oznaczanie odporności na propagację pęknięć za pomocą badania wrażliwości na obecność karbu
Data publikacji 04-10-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 289, Ceramiki Technicznej
Wprowadza EN ISO 18608:2022 [IDT], ISO 18608:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13234:2007 - wersja polska
ICS 81.060.30