PN-EN ISO 18589-4:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 4: Pluton 238 i pluton 239 + 240 -- Metoda badania z wykorzystaniem spektrometrii alfa

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę pomiaru izotopów 238Pu, 239Pu oraz 240Pu w glebie za pomocą spektrometrii alfa z zastosowaniem technik separacji chemicznej.
Metodę tą można stosować do każdego rodzaju badań środowiskowych lub monitoringu. Techniki te można również stosować do pomiarów bardzo niskich poziomów aktywności, o jeden lub dwa rzędy wielkości mniejszych niż poziom naturalnych radionuklidów emitujących promieniowanie alfa.
Metody badań opisane w niniejszym dokumencie mogą być również stosowane do pomiaru radionuklidów w szlamie, osadzie, materiale budowlanym i produktach, stosując odpowiednią procedurę pobierania próbek[2][3][4][5][7][8].
Wymagana masa badanej porcji zależy od założonej aktywności próbki oraz pożądanej granicy wykrywalności. W praktyce waga próbki może się wahać od 0,1 g do 100 g.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18589-4:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 4: Pluton 238 i pluton 239 + 240 -- Metoda badania z wykorzystaniem spektrometrii alfa
Data publikacji 19-01-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 18589-4:2021 [IDT], ISO 18589-4:2019 [IDT]
ICS 17.240, 13.080.01