PN-EN ISO 18589-2:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Przewodnik wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek

Zakres

W niniejszej części ISO 18589 podano, opracowane na podstawie ISO 11074 oraz ISO/IEC 17025, ogólne wymagania dla wszystkich etapów planowania pobierania próbek (studiowania dokumentacji terenu i zbierania informacji o nim oraz rozpoznania w terenie), jak również przygotowania próbek do badań. Uwzględniono wybór strategii pobierania próbek, sporządzanie ogólnego planu pobierania, dokładne podanie ogólnych metod pobierania i stosowanego sprzętu, jak również metodyki przygotowania wstępnego próbek dostosowanej do pomiarów aktywności nuklidów promieniotwórczych w glebie.
Niniejsza część ISO 18589 jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za oznaczanie promieniotwórczości w glebach dla celów ochrony przed promieniowaniem. Stosuje się ją w przypadku gleb z terenów ogrodniczych i rolniczych, jak również z terenów miejskich i przemysłowych, a także gleb, na które nie miała wpływu działalność człowieka.
Niniejszą część ISO 18589 stosuje się we wszystkich laboratoriach niezależnie od liczby personelu lub zakresu wykonywanych oznaczeń. Jeżeli w laboratorium nie wykonuje się jednego lub więcej rodzajów działań będących przedmiotem niniejszej części ISO 18589, takich jak planowanie, pobieranie próbek lub badania, wtedy odpowiednie wymagania nie mają zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18589-2:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Przewodnik wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek
Data publikacji 05-12-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 18589-2:2017 [IDT], ISO 18589-2:2015 [IDT]
ICS 17.240, 13.080.01