PN-EN ISO 17782:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- System oceny zgodności wytwórców materiałów specjalnych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono zestaw wymagań kwalifikacyjnych w celu weryfikacji wytwórców pod kątem wystarczającej kompetencji i doświadczenia w zakresie odnośnych gatunków materiałów metalowych, koniecznego wyposażenia i sprzętu dla ich wytwarzania w wymaganych kształtach i wymiarach o akceptowanych właściwościach.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do kwalifikacji wytwórców różnych materiałów, postaci wyrobów i procesów wytwarzania gdy są wyszczególnione przez Zamawiającego. Niniejszy dokument został opracowany w szczególności dla:
a) stali nierdzewnych duplex;
b) wysokostopowych stali austenitycznych;
c) stopów na bazie niklu;
d) tytanu i jego stopów.
Niniejszy dokument obejmuje także procesy zginania z nagrzewaniem indukcyjnym oraz produkty utwardzane przez odkształcenie.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17782:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- System oceny zgodności wytwórców materiałów specjalnych
Data publikacji 18-01-2019
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 17782:2018 [IDT], ISO 17782:2018 [IDT]
ICS 75.180.01, 77.020