PN-EN ISO 17628:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania geotermalne -- Określenie przewodności cieplnej skał i gruntów przy zastosowaniu wymiennika ciepła w otworze wiertniczym

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania odnośnie badania geotermalnego dla skał i gruntów (GRT). Badanie polega na pomiarze in situ przewodności cieplnej w nawodnionych oraz nienawodnionych gruntach oraz skałach w wymienniku ciepła zainstalowanym w otworze wiertniczym. Dla potrzeb badania stosuje się ciecze, które nie podlegają zmianom ich stanu skupienia.
Przewodność cieplna jest istotnym parametrem wykorzystywanym w obliczeniach systemów wymiany cieplnej i składowania.
W trakcie badania dokonuje się pomiaru zmian temperatury wymuszonych przez energię cieplną wymiennika zainstalowanego w otworze wiertniczym (BHE) lub pomiaru energii cieplnej z otworu. Zmiany te są związane z parametrami cieplnymi gruntu oraz materiału stanowiącego wypełnienie otworu wiertniczego, takimi jak przewodność cieplna oraz oporność samego otworu i dlatego wykorzystywane do pozyskania szacunkowych lub pomierzonych wartości tych parametrów.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie dla wymienników ciepła instalowanych w pionowych lub nachylonych otworach wiertniczych o głębokości do np. 400 m oraz o średnicy nieprzekraczającej 200 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17628:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania geotermalne -- Określenie przewodności cieplnej skał i gruntów przy zastosowaniu wymiennika ciepła w otworze wiertniczym
Data publikacji 23-09-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 17628:2015 [IDT], ISO 17628:2015 [IDT]
ICS 13.080.20, 93.020