PN-EN ISO 17348:2016-04 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Dobór materiałów dla środowiska o wysokiej zawartości CO2 dla rur okładzinowych, rur wydobywczych i wyposażenia wgłębnego odwiertów

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne i wymagania dotyczące doboru materiałów dla bezszwowych rur okładzinowych i wydobywczych i wyposażenia wgłębnego odwiertów do zatłaczania CO2 i odwiertów wydobywczych gazu dla środowiska o wysokim ciśnieniu i wysokiej zawartości CO2 [wyższych niż 10 % (molowo) CO2 i 1 MPa CO2 ciśnienia parcjalnego]. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje odwiertów wydobywczych ropy. W niniejszej Normie Międzynarodowej uwzględniono tylko materiały kompatybilne ze środowiskiem.
Wytyczne są podane w celu:
– oceny korozji;
– doboru materiałów;
– kontroli korozji.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona dla odwiertów o wysokiej zawartości CO2, gdzie zagrożenie korozyjne niskim pH i CO2 jest największe. Jednakże wiele aspektów dotyczy środowisk zawierających niższe stężenia CO2.
Na dobór materiałów wpływa wiele czynników i efektów synergii; zaleca się, aby dobór był prowadzony przez inżyniera do spraw materiałowych lub korozyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17348:2016-04 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Dobór materiałów dla środowiska o wysokiej zawartości CO2 dla rur okładzinowych, rur wydobywczych i wyposażenia wgłębnego odwiertów
Data publikacji 22-05-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 17348:2016 [IDT], ISO 17348:2016 [IDT]
ICS 75.180.01