PN-EN ISO 1680:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1680:2006 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Akustyka -- Metoda pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny elektryczne wirujące

Zakres

Podaje metody pomiarów hałasu w celu określenia poziomu ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez wirujące maszyny elektryczne, pracujące w warunkach stanu ustalonego. W celu scharakteryzowania rozchodzenia się dźwięku, podano procedury określania mocy akustycznej i dodatkowo, jeśli jest to wymagane, emisji poziomów ciśnienia akustycznego. Ponadto wymagania dotyczące określania i sprawdzania wartości emisji hałasu

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1680:2002 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Metoda pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny elektryczne wirujące
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 07-03-2006
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN ISO 1680:1999 [IDT], ISO 1680:1999 [IDT]
Zastępuje PN-E-04257-02:1993 - wersja polska, PN-E-04257-01:1993/Ap1:1999 - wersja polska, PN-E-04257-02:1993/Ap1:1999 - wersja polska, PN-E-04257-01:1993 - wersja polska
ICS 17.140.20, 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 1680:2006 - wersja polska