PN-EN ISO 16638-2:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ochrona radiologiczna -- Monitoring i dozymetria wewnętrzna specyficznych substancji chemicznych -- Część 2: Wchłonięcie związków uranu do organizmu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące projektowania profesjonalnych programów monitoringu pracowników narażonych na wchłanianie związków chemicznych uranu. W niniejszym dokumencie ustalono zasady dotyczące polepszenia zgodnych celów i wymagań dla programów monitoringu oraz szacowania dawek dla pracowników zawodowo narażonych na skażenia wewnętrzne. Ustalono również procedury i założenia dla analizy ryzyka, programów monitoringu oraz jednoznacznej interpretacji danych pochodzących z monitoringu celem otrzymania akceptowalnych poziomów pewności dla uranu i jego związków. Ustalono również granice stosowalności procedur w odniesieniu do poziomów dawek, powyżej których powinny być zastosowane bardziej zaawansowane metody.
Niniejsza Norma Międzynarodowa odnosi się to takich okoliczności, w których narażenie mogłoby powstawać wskutek toksycznych oddziaływań radiologicznych lub chemicznych.
W niniejszym dokumencie dotyczącym wchłonięcia do organizmu uranu i jego związków zawarto następujące punkty:
a) cele i programy monitoringu;
b) opis różnych kategorii programów monitoringu;
c) odpowiednie metody kontroli i kryteria ich wyboru;
d) informacje zbierane przy projektowaniu programu monitoringu;
e) procedury oceny dawki na podstawie poziomów odniesienia dla rutynowych i specjalnych programów monitoringu;
f) kryteria do wyznaczenia istotności wyników monitoringu;
g) niepewności wynikające z oceny dawki i interpretacji danych biologicznych;
h) raportowanie/dokumentacja;
i) zapewnienie jakości;
j) wymagania dotyczące przechowywania zapisów;
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do następujących punktów:
a) szczegółowe opisy metod i technik pomiarowych w odniesieniu do uranu;
b) modelowanie mające na celu polepszenie dozymetrii skażeń wewnętrznych;
c) potencjalny wpływ kontr-środków (np. zarządzanie czynnikami chelatującymi);
d) ocena przyczyn lub skutków narażenia;
e) dozymetria wchłonięć drogą pokarmową oraz skażeń ran.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16638-2:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Ochrona radiologiczna -- Monitoring i dozymetria wewnętrzna specyficznych substancji chemicznych -- Część 2: Wchłonięcie związków uranu do organizmu
Data publikacji 19-01-2023
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 16638-2:2022 [IDT], ISO 16638-2:2019 [IDT]
ICS 17.240