PN-EN ISO 16486-4:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym --Część 4: Armatura

Zakres

W niniejszym dokumencie podano właściwości armatury wykonanej z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) zgodnie z ISO 16486-1, przeznaczonej do układania pod ziemią i stosowanej do dostarczania paliw gazowych. Dotyczy armatury odcinającej jednokierunkowej i dwukierunkowej z bosym końcem lub kielichem do zgrzewania elektrooporowego przeznaczonych do zgrzewania z rurami PA-U lub kształtkami zgodnymi odpowiednio z ISO 16486-2 i ISO 16486-3. Armatura wykonana z materiałów innych niż nieplastyfikowany poliamid przeznaczona do przesyłania paliw gazowych zgodnie z odpowiednimi normami, może być stosowana w systemach przewodów rurowych PA-U zgodnych z serią ISO 16486, pod warunkiem, że posiada odpowiednie przyłącza PA-U do zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego (patrz ISO 16486-3). Element, czyli kompletna armatura powinna spełniać wymagania niniejszego dokumentu. W niniejszym dokumencie określono również parametry badania dla metod badania które opisano. W połączeniu z ISO 16486-1, ISO 16486-2, ISO 16486-3 i ISO 16486-5 niniejszy dokument ma zastosowanie do armatury z PA-U i ich połączeń oraz do połączeń z elementami z PA-U i innych materiałów przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach:
a) maksymalne ciśnienie robocze (MOP) do 18 barów włącznie lub ograniczonego do 16 barów według wymagania regionalnego CEN, przy temperaturze odniesienia 20 ° C do celów projektowych;
UWAGA 1 Do celów niniejszego dokumentu i odniesień do ISO 8233: , MOP uważa się za ciśnienie nominalne.
b) temperatura robocza od -20 ° C do 40 ° C;
UWAGA 2 Dla temperatur roboczych pomiędzy 20 ° C a 40 ° C współczynniki obniżające podane są w ISO 16486-5.
Niniejszy dokument dotyczy armatury do rur
o nominalnej średnicy zewnętrznej, dn, ≤400 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16486-4:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym --Część 4: Armatura
Data publikacji 20-06-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 16486-4:2022 [IDT], ISO 16486-4:2022 [IDT]
ICS 75.200, 83.140.30