PN-EN ISO 16484-6:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 285,60  PLN Z VAT: 351,29  PLN
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych

Zakres

W niniejszej części ISO 16484 określono standardową metodę weryfikacji, czy realizacja protokołu sieciowego BACnet zapewnia wszystkie możliwości przedstawione w deklaracji zgodności implementacji protokołu (PICS) zgodnie ze standardem sieci BAC. W niniejszej części ISO 16484 zapewniono kompleksowy zestaw procedur niezbędnych do weryfikacji poprawnej realizacji wszystkich możliwości wymaganych deklaracją PICS protokołu sieciowego BACnet, obejmujących: a) wsparcie wszystkich deklarowanych usług sieciowych BACnet, zarówno jako inicjatora, albo wykonawcę, lub obu, b) wsparcie wszystkich deklarowanych typów obiektowych BACnet, włączając w to zarówno wymagane właściwości i każdą zastrzeżoną opcjonalną właściwość, c) wsparcie warstwy protokołu sieci BACnet, d) wsparcie dla każdej żądanej opcji łącza danych i e) wsparcie wszystkich specjalnych właściwości funkcjonalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 285,60  PLN Z VAT: 351,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16484-6:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych
Data publikacji 24-07-2014
Liczba stron 586
Grupa cenowa XM
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN ISO 16484-6:2014 [IDT], ISO 16484-6:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16484-6:2009 - wersja angielska
ICS 91.040.01, 35.240.67