PN-EN ISO 16440:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy transportu rurociągami -- Projekt, konstrukcja i utrzymywanie rurociągów z osłoną stalową

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania, łącznie z ochroną antykorozyjna, dotyczące projektowania, produkowania, instalowania i utrzymywania rurociągów osłoniętych stalą dla systemów transportu rurociągami w przemyśle naftowym i gazowniczym zgodnie z ISO 13623
UWAGA 1 Stalowe osłony mogą być używane dla ochrony rurociągów na skrzyżowaniach takich jak skrzyżowania z drogami i torami kolejowymi, a instalowanie osłon pod autostradami, torami kolejowymi i innymi skrzyżowaniami może być wymagane przez agencję dającą zezwolenia lub przez operatora rurociągu.
UWAGA 2 Niniejszy dokument nie zakłada, że używanie osłon stalowych jest obowiązkowe lub konieczne
UWAGA 3 Niniejszy dokument nie zakłada, że osłonięte skrzyżowania, czy to elektrycznie izolowane lub elektrycznie zwarte, mają wpływ na korozję rurociągu transportowego wewnątrz osłoniętego skrzyżowania. Niemniej jednak, osłonięte skrzyżowania mogą niekorzystnie działać na integralność rury nośnej przez ekranowanie prądu płynącego z ochrony katodowej (CP) rury lub na zmniejszenie efektywności działania ochrony katodowej w pobliżu osłony. Stosowanie tych osłon nie jest zalecane, o ile nie jest ono wymagane ze względu na przenoszenie obciążeń, niestabilność gruntów, lub gdy ich użycie jest podyktowane przez rozsądne praktyki przemysłowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16440:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy transportu rurociągami -- Projekt, konstrukcja i utrzymywanie rurociągów z osłoną stalową
Data publikacji 24-01-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 16440:2016 [IDT], ISO 16440:2016 [IDT]
ICS 77.140.75, 75.200