PN-EN ISO 15741:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Farby i lakiery -- Powłoki zmniejszające tarcie do wnętrz rurociągów stalowych na lądzie i morzu do transportu gazów niepowodujących korozji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania i metody badań ciekłych farb epoksydowych i wewnętrznych powłok takich farb w stalowych rurach i kształtkach do transportu gazu niepowodującego korozji. Dotyczy on również nakładania farby. Inne farby lub systemy powłokowe nie są wykluczone, pod warunkiem że spełniają wymagania podane w niniejszym dokumencie. Powłoka składa się z jednej warstwy, która jest zwykle nakładana na stal oczyszczoną strumieniowo-ściernie za pomocą natrysku bezpowietrznego lub innych odpowiednich technik natryskowych. Nałożona i utwardzona powłoka farby powinna być gładka, aby zapewnić pożądane zmniejszenie tarcia. Nakładanie pędzlem jest stosowane tylko przy niewielkich naprawach.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15741:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Powłoki zmniejszające tarcie do wnętrz rurociągów stalowych na lądzie i morzu do transportu gazów niepowodujących korozji
Data publikacji 21-07-2021
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15741:2021 [IDT], ISO 15741:2016 [IDT]
ICS 87.020