PN-EN ISO 15614-12:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-12:2006 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe

Zakres

Określono badania, które mogą być zastosowane do kwalifikowania technologii zgrzewania punktowego, liniowego i garbowego. Podano warunki dotyczące przeprowadzenia badań i granice ważności kwalifikowanych technologii zgrzewania dla wszystkich operacji występujących w praktyce

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-12:2005 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 12-10-2006
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-12:2004 [IDT], ISO 15614-12:2004 [IDT]
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-12:2006 - wersja polska