PN-EN ISO 15614-10:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 10: Spawanie podwodne na sucho

Zakres

Określono w jaki sposób instrukcja technologiczna spawania (WPS) dla spawania podwodnego na sucho jest kwalifikowana poprzez badanie technologii. Podano dodatkowo minimalne wymagania stawiane badaniom, niezbędne dla kwalifikowania technologii spawania. Dokument ten może być zastosowany do kwalifikowania spawania zmechanizowanego lub automatycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15614-10:2005 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 10: Spawanie podwodne na sucho
Data publikacji 15-05-2005
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-10:2005 [IDT], ISO 15614-10:2005 [IDT]
ICS 25.160.10