PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

Zakres

Wprowadzono zmiany w rozdziałach 2, 5, 7.5, 8.1 oraz na Rysunku 3 i Załączniku ZA

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
Data publikacji 25-06-2008
Data wycofania 07-09-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 [IDT], ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU, 2014/29/EU
ICS 25.160.10