PN-EN ISO 15551-1:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych do wydobycia pompowego

Zakres

W niniejszej części ISO 15551 podano wymagania dotyczące projektowania, weryfikacji i walidacji projektu, wytwarzania i doboru parametrów, wydajności technicznej, oceny funkcjonalności, manewrowania i magazynowania przedstawionych tutaj systemów elektrycznych pomp zanurzalnych (ESP) montowanych na rurach wydobywczych. Niniejsza część ISO 15551 ma zastosowanie do części składowych odpowiadających definicji pomp odśrodkowych, w tym urządzeń do operacji z gazem, kolektorów wylotowych, sekcji komór uszczelniających, układów wlotowych, mechanicznych oddzielaczy gazu, silników indukcyjnych (tutaj silników), sprzęgieł wałów, przedłużacza kabla silnika, głowic kablowych i kabli elektroenergetycznych zasilających objętych tym dokumentem. Części składowe dostarczane zgodnie z wymaganiami niniejszej części ISO 15551 wykluczają poprzednio używane podskładniki. Ponadto niniejsza Norma Międzynarodowa podaje wymagania dla zmontowanych systemów ESP.
Niniejsza część ISO 15551 obejmuje załączniki normatywne zawierające wymagania dotyczące walidacji projektu pod kątem parametrów znamionowych działania części składowej, wymagań dla określania parametrów znamionowych zmontowanego układu, oceny funkcjonalności: pojedynczej części składowej i informacji odnoszących się do kabli.
Niniejsza część ISO 15551 obejmuje załączniki informacyjne zawierające wytyczne do oceny funkcjonalności zmontowanych systemów ESP, określające zalecany zakres pracy (ROR) systemu ESP, przykładowy formularz użytkownika/zamawiającego dotyczący specyfikacji funkcjonalnej, rozważania na temat użycia napędów trójfazowych z regulowaną prędkością niskiego i średniego napięcia dla zastosowań w ESP, analizy po użyciu ESP, wgłębny monitoring działania zespołu ESP oraz informacje na temat silników z magnesem trwałym do zastosowań w ESP.
Do sprzętu nie objętego niniejszą częścią ISO 15551 należą systemy ESP zawieszone na linie i pompa ESP na przewodzie nawijanym, osłony silników i pomp, złącza elektryczne hermetyczne i systemy przepustowe, zaciski kablowe i opaski, centralizatory, filtry wlotowe, pasywne oddzielacze gazu, narzędzia obejściowe, zawory zwrotne i upustowe, adaptery części składowych, przewody kapilarne, elektryczne urządzenia powierzchniowe, silniki wgłębne z magnesami trwałymi, niekonwencjonalnie skonfigurowane systemy ESP, takie jak systemy odwrócone. W niniejszej części ISO 15551 nie uwzględniono wymagań dla sprzętu do napraw i renowacji.
Terminologia stosowana w niniejszej części ISO 15551 jest następująca; “zespół ESP” oznacza system wyrobów składających się na funkcjonalną maszynę, “część składowa” oznacza pojedynczy wyrób taki jak sekcja pompy lub komory uszczelniającej, “podskładnik” oznacza poszczególne części lub podzespoły używane w budowie pojedynczej części składowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15551-1:2015-07 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych do wydobycia pompowego
Data publikacji 11-10-2018
Liczba stron 128
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 15551-1:2015 [IDT], ISO 15551-1:2015 [IDT]
ICS 75.180.10