PN-EN ISO 15551-1:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Sprzęt wiertniczy i wydobywczy -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych dla wydobycia wspomaganego

Zakres

W niniejszej części ISO 15551 podano określone poniżej wymagania dotyczące projektowania, weryfikacji i walidacji projektu, wytwarzania i sterowania parametrami, ocenami wydajności, ocenami funkcjonalności, obsługi i składowania systemów elektrycznych pomp zanurzalnych (ESP) wmontowanych w kolumnę rur wydobywczych. Niniejszą część ISO 15551 stosuje się do elementów składowych odpowiadających definicji pomp odśrodkowych oraz do urządzeń do przeładunku gazu, głowic wyładowczych, sekcji komór uszczelniających, systemów dolotowych, mechanicznych separatorów gazu, silników elektrycznych indukcyjnych (tutaj silników), sprzęgieł do wałów, wałów wyjściowych silników, kabli głowicy potencjometrycznej i zasilających, określonych poniżej. Z elementów składowych dostarczanych zgodnie z wymaganiami niniejszej części ISO 15551 wyłączono poprzednio używane elementy. Ponadto w niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące zmontowanych systemów ESP.
W niniejszej części ISO 15551 zawarto załączniki normatywne odnoszące się do wymagań walidacji projektu pod względem nominalnej wydajności części składowych, wymagań dla określenia nominalnych wartości zmontowanego systemu, oceny funkcjonalności pojedynczej części składowej i informacji odnoszącej się do kabli.
W niniejszej części ISO 15551 zawarto załączniki informacyjne dotyczące zaleceń oceny funkcjonalnej zmontowanych systemów ESP, w których określono zalecany zakres pracy (ROR) systemu ESP, przykładowy formularz użytkownika/zamawiającego specyfikacji funkcjonalnej ESP, analizy użycia napędów o nastawianej prędkości obrotowej 3 fazowych nisko i średnionapięciowych dla zastosowań ESP, analizy ESP po użytkowaniu, wgłębnego monitoringu działania zespołu ESP i informacji na temat silników na stałych magnesach dla zastosowań w ESP.
Urządzenia nie ujęte w niniejszej części ISO 15551 obejmują: systemy ESP zapuszczane na linie i przewodzie nawijanym, osłony silnika i pompy, penetratory elektryczne i systemy przepustowe, zaciski kabli i taśmy, centralizatory, filtry wlotowe, pasywne separatory gazu, narzędzia obejściowe, zawory zwrotne i upustowe, adaptery części składowych, rurki kapilarne, powierzchniową elektryczną aparaturę sterowniczą, silniki wgłębne na magnesach stałych i niekonwencjonalnie skonfigurowane systemy ESP takie jak systemy z przekształtnikami. Niniejszą częścią ISO 15551 nie objęto wymagań dotyczących remontów i napraw urządzeń.
Terminologia używana w niniejszej normie to: "zespół ESP" dla systemu złożonego z wyrobów w jednej maszynie znajdującej się w gotowości operacyjnej, "część składowa" dotycząca poszczególnych wyrobów takich jak: pompy lub sekcje komory uszczelnienia oraz "element" dotyczący poszczególnych elementów składowych lub podzespołów użytych w budowie poszczególnej części składowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 15551-1:2015-07/Ap1:2018-09E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15551-1:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Sprzęt wiertniczy i wydobywczy -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych dla wydobycia wspomaganego
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 136
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 15551-1:2015 [IDT], ISO 15551-1:2015 [IDT]
ICS 75.180.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 15551-1:2015-07/Ap1:2018-09E