PN-EN ISO 15546:2012 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rura płuczkowa ze stopu aluminium

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono warunki techniczne dostawy, proces wytwarzania, wymagania dotyczące materiału, kształtu i wymiarów oraz procedury sprawdzania i przeglądów rur płuczkowych ze stopu aluminium, ze stalowymi zwornikami lub bez zworników, używanych do wiercenia otworów i eksploatacji złóż w przemyśle naftowym i gazowniczym.
Przedstawiono typowy kształt rury płuczkowej, podając główne części składowe i długości (patrz Rysunki od 1 do 4). Główne wymiary i masy odmian wytrzymałościowych podano zarówno w jednostkach SI, jak i w USC (patrz Załącznik A).
W niniejszej Normie Międzynarodowej nie rozważa się własności operacyjnych.
UWAGA 1 Szczegółowe wymagania dotyczące gwintowania zworników rur płuczkowych można znaleźć w ISO 10424-2 i ISO 27627.
UWAGA 2 Własności operacyjne rur płuczkowych można znaleźć w ISO 20312.
UWAGA 3 Pomiary połączeń gwintowych “korpus rury zwornik” można znaleźć w ISO 27627.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15546:2012 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rura płuczkowa ze stopu aluminium
Data publikacji 29-06-2016
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 15546:2011 [IDT], ISO 15546:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15546:2009 - wersja polska
ICS 77.150.10, 75.180.10