PN-EN ISO 15181-5:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 5: Obliczanie szybkości uwalniania tolilofluanidu i dichlofluanidu przez oznaczanie stężenia dimetylotolilosulfamidu (DMST) i dimetylofenylosulfamidu (DMSA) w ekstrakcie

Zakres

Ustalono aparaturę i technikę analizy do oznaczania ilości tolilofluanidu i dichlofluanidu, wyekstrahowanych z powłok farb przeciwporostowych w sztucznej wodzie morskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15181-5:2009 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 5: Obliczanie szybkości uwalniania tolilofluanidu i dichlofluanidu przez oznaczanie stężenia dimetylotolilosulfamidu (DMST) i dimetylofenylosulfamidu (DMSA) w ekstrakcie
Data publikacji 28-07-2009
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15181-5:2008 [IDT], ISO 15181-5:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15181-5:2008 - wersja angielska
ICS 87.040