PN-EN ISO 15181-4:2009 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 4: Oznaczanie stężenia pirydyno-trifenyloboru (PTPB) w ekstrakcie i obliczanie szybkości uwalniania

Zakres

Ustalono aparaturę i metodę analityczną do oznaczania ilości pirydyno-trifenyloboru (PTPB) wyekstrahowanej z powłok farb przeciwporostowych w sztucznej wodzie morskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15181-4:2009 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 4: Oznaczanie stężenia pirydyno-trifenyloboru (PTPB) w ekstrakcie i obliczanie szybkości uwalniania
Data publikacji 28-07-2009
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15181-4:2008 [IDT], ISO 15181-4:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15181-4:2008 - wersja angielska
ICS 87.040