PN-EN ISO 15181-3:2008 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 3: Obliczanie szybkości uwalniania etyleno-bis(ditiokarbaminianu) cynku (zinebu) przez oznaczanie stężenia etylenotiomocznika w ekstrakcie

Zakres

Ustalono aparaturę i analityczną metodę oznaczania ilości zinebu, który został uwolniony z farby przeciwporostowej do sztucznej wody morskiej. Zineb uwalnia się z farb przeciwporostowych w postaci jonu etyleno-bis(ditiokarbaminianowego), który jest niestabilny w środowisku morskim. Opisano metodę konwersji uwalnianej postaci w stabilny produkt rozkładu, etylenotiomocznik, i oznaczania jego stężenia w poddanych obróbce próbkach sztucznej wody morskiej oraz podano końcowe obliczanie szybkości uwalniania zinebu w ustalonych warunkach laboratoryjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15181-3:2008 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 3: Obliczanie szybkości uwalniania etyleno-bis(ditiokarbaminianu) cynku (zinebu) przez oznaczanie stężenia etylenotiomocznika w ekstrakcie
Data publikacji 29-08-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15181-3:2007 [IDT], ISO 15181-3:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15181-3:2007 - wersja angielska
ICS 87.040