PN-EN ISO 15091:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie przewodności elektrycznej i oporu właściwego

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania przewodności elektrycznej i oporu właściwego wyrobów lakierowych.
Przewodność właściwą zwykle mierzy się w przypadku farb i lakierów wodorozcieńczalnych, łącznie z wyrobami lakierowymi nakładanymi metodą elektroforezy, a opór właściwy zwykle mierzy się w przypadku farb i lakierów rozpuszczalnikowych. W razie potrzeby opór właściwy wyrobu lakierowego oblicza się na podstawie jednego z tych pomiarów.
Metoda jest odpowiednia dla produktów o przewodności właściwej mniejszej niż 5 μS/cm, co odpowiada oporowi właściwemu większemu niż 200 kΩ⋅cm.

Przewodność właściwa wyrobów lakierowych wpływa na ich przetwarzalność w obecności pola elektrycznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku farb i wyrobów lakierowych nakładanych metodą elektroforezy, które są przetwarzane elektrostatycznie.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15091:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie przewodności elektrycznej i oporu właściwego
Data publikacji 01-07-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15091:2020 [IDT], ISO 15091:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15091:2013-05 - wersja angielska
ICS 87.040