PN-EN ISO 15011-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 5: Identyfikacja produktów degradacji termicznej wytworzonych podczas spawania lub cięcia wyrobów całkowicie lub częściowo składających się z materiałów organicznych, stosując pirolizę gazu

Zakres

Określono procedurę otrzymania informacji w sprawie produktów degradacji termicznej wytworzonych podczas spawania, przecinania, podgrzewania i prostowania obrobionego metalu z powłoką składającą się całkowicie lub częściowo z substancji organicznych np. z powłoką ochronną, farbą, olejem, woskiem i materiałów pomocniczych w spawaniu takich jak spoiwa i szczeliwa. Jest skierowana początkowo do laboratoriów badawczych stosujących takie procedury. Generowane dane mogą być użyte przez zakłady wykonujące powłoki do uzyskiwania informacji celem ich wprowadzenia do kart danych bezpieczeństwa oraz przez zawodowych higienistów do identyfikacji produktów degradacji termicznej istotnych w wykonaniu oceny ryzyka i/lub pomiarów ekspozycji na stanowisku roboczym. Dane nie mogą być użyte bezpośrednio do oznaczania ekspozycji na stanowisku roboczym. Może być zastosowana do wszystkich powłok składających się częściowo lub całkowicie z materiałów organicznych które mogą być podgrzane podczas spawania i cięcia, podgrzewania i prostowania w temperaturach, w których generowane są produkty degradacji termicznej i kiedy nie dostrzega się, że takie produkty degradacji występują

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15011-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 5: Identyfikacja produktów degradacji termicznej wytworzonych podczas spawania lub cięcia wyrobów całkowicie lub częściowo składających się z materiałów organicznych, stosując pirolizę gazu
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15011-5:2011 [IDT], ISO 15011-5:2011 [IDT]
ICS 25.160.10, 13.100