PN-EN ISO 14971:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14971:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych

Zakres

Podano procedurę, umożliwiającą wytwórcy identyfikowanie zagrożeń związanych z wyrobami medycznymi i ich akcesoriami, w tym z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, oszacowanie i ocenę ryzyka, sterowanie ryzykiem oraz monitorowanie skuteczności tego sterowania

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14971:2004 - wersja polska
Tytuł Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych
Data publikacji 23-02-2004
Data wycofania 11-09-2007
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 14971:2000 [IDT], ISO 14971:2000 [IDT], EN ISO 14971:2000/AC:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14971:2002 - wersja angielska, PN-EN 1441:2001 - wersja polska
ICS 11.040.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14971:2007 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 14971:2004/A1:2006P