PN-EN ISO 14121-1:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12100:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 12100:2011 - wersja francuska, PN-EN ISO 12100:2011 - wersja niemiecka

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena ryzyka -- Część 1: Zasady

Zakres

Podano ogólne zasady spójnej systemowej procedury oceny ryzyka. Podano zasady wyznaczania ograniczeń dotyczących maszyny, identyfikacji zagrożeń, szacowania ryzyka i ewaluacji ryzyka. Podano wymagania dotyczące dokumentacji. W załączniku informacyjnym podano przykłady zagrożeń, sytuacji zagrożeń i zdarzeń zagrażających. Podano 17 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14121-1:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena ryzyka -- Część 1: Zasady
Data publikacji 26-02-2008
Data wycofania 21-02-2011
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14121-1:2007 [IDT], ISO 14121-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1050:1999 - wersja polska
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12100:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 12100:2011 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 12100:2011 - wersja francuska