PN-EN ISO 13972:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Modele informacji klinicznych -- Właściwości, struktury i wymagania

Zakres

Niniejszy dokument:
— Określa modele informacji klinicznych (CIM) jako pojęcia z zakresu zdrowia i opieki zdrowotnej, które mogą być wykorzystywane do definiowania i strukturyzowania informacji dla różnych celów w opiece zdrowotnej, umożliwiając również ponowne wykorzystanie informacji.
— Opisuje wymagania dotyczące zawartości, struktury i kontekstu CIM oraz specyfikację ich elementów danych, relacji między elementami danych, metadanych i wersji, a także zawiera wskazówki i przykłady.
— Określa kluczowe cechy CIM stosowanych w analizie koncepcyjnej i logicznej w przypadkach użytkowych, takich jak architektury (odniesienia), warstwy informacyjne, systemy EHR i PHR, interoperacyjność, integracja systemów w dziedzinie zdrowia oraz wtórne wykorzystanie danych, w tym do celów sprawozdawczości w zakresie zdrowia publicznego.
— Określa system zarządzania jakością (QMS) dla systematycznego i skutecznego zarządzania, zarządzania jakością i pomiaru CIM poprzez ich cykl życia w zakresie rozwoju, testowania, dystrybucji, stosowania i utrzymania.
— Dostarcza zasad, których należy przestrzegać przy przekształcaniu i stosowaniu modeli informacji klinicznej poprzez szerokie zróżnicowanie technologii informatycznych dotyczących zdrowia.
Niniejszy dokument nie obejmuje:
— Wymagań dotyczących treści lub zastosowania dowolnego konkretnego modelu informacji klinicznej lub metodologii modelowania informacji klinicznych.
— Szczególnego zastosowania modeli informacji klinicznej, takie jak dynamiczne modelowanie przepływu pracy.
— Specyfikacji dotyczących modelowania całych dziedzin lub agregatów wielu CIM, takich jak kompletne dokumenty oceny lub podsumowania absolutorium. Nie określa się w nim składu CIM.
— Specyfikacji dotyczących sposobu zaangażowania określonych lekarzy, sposobu zarządzania, w tym zarządzania informacjami, lub sposobu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13972:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Modele informacji klinicznych -- Właściwości, struktury i wymagania
Data publikacji 01-09-2022
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO 13972:2022 [IDT], ISO 13972:2022 [IDT]
ICS 35.240.80