PN-EN ISO 13666:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13666:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Terminologia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano podstawowe terminy dotyczące optyki oftalmicznej, w szczególności w zakresie półfabrykatów soczewek okularowych, gotowych soczewek okularowych i dopasowania ich do opraw. Terminy dotyczące procesów wytwórczych i materiałów oraz obróbki powierzchni (innej niż pewne specyficzne powłoki określone w Rozdziale 16) i terminy dotyczące defektów materiałów i procesów pooptycznych podano w ISO 9802. UWAGA 1 W momencie publikacji, cytowane i przyjęte definicje, zaczerpnięte z innych Norm Międzynarodowych są identyczne z definicjami z powołanych wydań tych dokumentów (patrz Rozdział 2 i Bibliografia, odpowiednio). Jeżeli, w przypadku przyszłych nowelizacji niniejszej Normy Międzynarodowej, wystąpi niezgodność pomiędzy definicjami podanymi w tych Normach Międzynarodowych a tymi podanymi w ISO 13666, to mają pierwszeństwo definicje podane w ostatnich wersjach powołanych dokumentów. UWAGA 2 Oprócz terminów i definicji w trzech oficjalnych językach ISO (angielskim, francuskim i rosyjskim) w niniejszej Normie Międzynarodowej podano odpowiedniki tych terminów i definicji w języku niemieckim; opublikowano je na odpowiedzialność niemieckiej organizacji członkowskiej (DIN). Jednak tylko terminy i definicje podane w językach oficjalnych mogą być traktowane jako terminy i definicje ISO

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera terminy i definicje w czterech językach: angielskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim
Numer PN-EN ISO 13666:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Terminologia
Data publikacji 13-05-2013
Data wycofania 29-04-2019
Liczba stron 184
Grupa cenowa XD
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 49, Optyki i Przyrządów Optycznych
Wprowadza EN ISO 13666:2012 [IDT], ISO 13666:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13666:2001 - wersja polska
ICS 01.040.11, 11.040.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13666:2019-04 - wersja angielska