PN-EN ISO 11665-2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 2: Całkująca metoda pomiaru dla określania średniego stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano całkujące metody pomiaru krótko-życiowych produktów rozpadu radonu-222 [4]. Podano wskazówki dotyczące pomiaru średniego stężenia energii potencjalnej alfa krótko-życiowych produktów rozpadu radonu-222 w powietrzu i warunki stosowania urządzeń pomiarowych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do próbek pobieranych w czasie wahającym się od kilku tygodni do jednego roku. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do systemów o maksymalnym czasie trwania próbkowania krótszym niż jeden tydzień.
Opisana metoda pomiaru ma zastosowanie w przypadku próbek powietrza, w których stężenie energii potencjalnej alfa krótko-życiowych produktów rozpadu radonu-222 jest większe niż 10 nJ/m3 i mniejsze niż 1 000 nJ/m3.
UWAGA: Wyłącznie w celach informacyjnych, niniejszy dokument odnosi się także do produktów rozpadu radonu-220, zakładając podobieństwo zachowania izotopów radonu 222 i 220.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11665-2:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 2: Całkująca metoda pomiaru dla określania średniego stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu
Data publikacji 11-03-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 11665-2:2019 [IDT], ISO 11665-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11665-2:2015-11 - wersja angielska
ICS 17.240, 13.040.01