PN-EN ISO 10890:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Farby i lakiery -- Modelowanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych za pomocą obliczeń bilansu masy

Zakres

Zastosowano obliczenia bilansu masy w celu modelowania szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych, w celu uzyskania wartości nominalnych skumulowanego uwalniania w ciągu pierwszych 14 dni określonego czasu życia (okresu działania) powłoki, średniej szybkości uwalniania biocydów w ciągu pozostałego okresu życia powłoki i skumulowanego uwalniania biocydów w ciągu całego okresu życia. Metoda nadaje się do każdej powłoki przeciwporostowej, która zawiera środek biobójczy, jak również w przypadku, gdy farba przeciwporostowa zawiera więcej niż jeden biocyd, pozwalając na niezależne modelowanie szybkości uwalniania każdego biocydu. Nie ma żadnych granicznych, minimalnych czy też maksymalnych, wartości szybkości uwalniania biocydów, przy których niniejsza metoda może być stosowana

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10890:2010 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Modelowanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych za pomocą obliczeń bilansu masy
Data publikacji 17-11-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 10890:2010 [IDT], ISO 10890:2010 [IDT]
ICS 87.040