PN-EN ISO 10819:2013-12/A2:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę pomiaru laboratoryjnego, a także sposób analizy danych oraz sporządzania protokołu badań współczynnika przenoszenia drgań rękawic zawierających materiał redukujący drgania, osłaniający dłoń i palce ręki. Niniejsza Norma Międzynarodowa umożliwia wyznaczanie współczynnika przenoszenia drgań w warunkach przenoszenia drgań z rękojeści testowej na dłoń w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości o częstotliwościach środkowych od 25 Hz do 1 250 Hz.
Procedurę pomiarową określoną w niniejszej Normie Międzynarodowej można również zastosować do pomiaru współczynnika przenoszenia drgań materiału, który podlega ocenie pod kątem zastosowania na pokrycia rękojeści maszyn lub w rękawicach. Wyniki tego badania nie mogą być jednak wykorzystane do certyfikacji materiału zastosowanego do pokrycia rękojeści jako spełniającego wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej dla klasyfikowania go jako pokrycia antywibracyjnego. Materiał zbadany w ten sposób może być umieszczony w rękawicy później. W takim wypadku rękawicę należy zbadać zgodnie z procedurą pomiarową według niniejszej Normy Międzynarodowej i powinna ona spełniać wymagania normy dotyczące tłumienia drgań, aby klasyfikować ją jako rękawicę antywibracyjną.
UWAGA Metodę klasyfikującego badania materiałów stosowanych do tłumienia drgań na rękojeściach maszyn i w rękawicach określono w ISO 13753.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10819:2013-12/A2:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora
Data publikacji 05-04-2023
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 10819:2013/A2:2022 [IDT], ISO 10819:2013/Amd 2:2021 [IDT]
ICS 13.160, 13.340.40